Hlavička levá  
לעילוי נשמת משה בן ישראל סייפערט
Copyright rabi Jicchak Seifert
CZBG
בס"ד
Rabínova adresa
jicchak072@012.net.il
כתובת הרב
jicchak072@012.net.il

Nové texty
מאמרים חדשים
Židovské náboženské obce, kde probíhá výuka
שיעורים מתקיימים בקהליות קדושות
Šulchon oruch - Ourach chajim 681
Šulchon oruch - Ourach chajim 680
Šulchon oruch - Ourach chajim 679
Šulchon oruch - Ourach chajim 678
Šulchon oruch - Ourach chajim 677
Šulchon oruch - Ourach chajim 676
Parašat hašavua - Vajero
Šulchon oruch - Choušen mišpot 80
Židovská obec Karlovy Vary
Židovská obec Teplice
ק"ק קארלסבאד
ק"ק טפליץ
Připojte se též k nám
תצטרפו אלינו

Ješiva Mogen ovous

S pomocí Boha, dávajícího člověku rozum, ješiva Mogen ovous byla založena pro židy z Československa a též pro židy, pocházející z Československa, aby jim bylo umožněno učit se židovství ve svatém jazyce a též v překladu. Tyto stránky byly pořízeny jako součást její činnosti, aby každému umožnily přístup k pramenům, které až do nynější chvíle byly zapečetěné a uzavřené a též bez překladu se nacházely jen u několika nemnohých jedinců. Od této chvíle je možné se k nim svobodně dostat na internetových stránkách. Kromě toho je možné obdržet studijní materiál na mailovou adresu. Na židovských obcích probíhají taktéž živé přednášky podle studijních materiálů ješivy. Posláním ješivy je působit ve všech oblastech židovství a navrátit korunu na její původní místo, jelikož Československo patří ke starému zvyku Pejm Mehren Polin a Ungarn (Čechy Morava Polsko a Maďarsko) a odtud pocházejí mnozí z velikánů Jisraele, zde též naši praotci obětavě studovali Tóru, jíž byl stvořen svět, aby jej napravili a umožnili jeho zachování a aby tak sloužili stvořiteli. Též my nyní musíme pokračovat v jejich cestě a poznat Boha, milovat jej, dodržovat Jeho přikázání a navrátit židovský život, a k tomuto svatému cíli vám přicházíme na pomoc.

Seznam výroků je na levé straně a po kliknutí myší je lze vidět rozepsané všechny podle druhů na ústřední straně monitoru, kde se po dalším kliknutí objeví požadovaný text. Zrovna tak zde bude probíhat diskuse o tématech zmíněných v textech nebo o otázkách k porozumění textu - kromě fóra zřízeného pro vyměňování nejrůznějších informací mezi žáky. Pro zájemce, kteří jsou pravověrnými židy, je též vypracován studijní program, obsahující otázky, a úspěšní absolventi obdrží osvědčení o znalosti daného tématu. Tyto stránky fungují díky skupině lidí, jež pomáhá opravit různé tiskové chyby a též pomáhá zlepšit pochopení a úroveň textů. Za to ať jsou požehnáni oni i všichni žáci.

Buď Boží vůlí, ať se staneme hodnými učit se, strážit, vykonávat a zachovat.

ישיבת מגן אבות

בעזרת ה' הנותן לאדם דעת ישיבת מגן אבות הוקמה בשביל יהודי צ'כוסלובקיה ויוצאי צ'כוסלובקיה ובאה.

לאפשר כל לימודי היהדות בלשון הקדוש וגם בתרגום. אתר הזה כחלק מפעולותיה נבנה על מנת לאפשר גישה לכל אחד למקורות שעד עכשיו היו חתומים וסתומים ולא היו בנמצא גם ללא תרגום כי אם אחד בעיר ושנים ממשפחה ומעתה ניתן להגיע אליהם באופן חפשי באתר חוץ מזה אפשר לקבל חומר לימודים לתא דואר אלקטרוני. כמו כן קיימים גם שיעורים חיים בקהלות לפי חומר הלימודים של הישיבה. מטרת הישיבה היא לפעול בכל תחומי היהדות ולהחזיר עטרה ליושנה היות וצ'כוסלובקיה משתייכת למנהג ותיק פיהם מעהרען פולין ואונגארן ומכאן יצאו רבים מגדולי ישראל כאן אבותינו במסירות הנפש למדו את התורה שבא נברא עולם כדי לתקנו ולקיימו ולעבוד את הבורא. גם עלינו להמשיך ולדעת את ה' ולאהבו ולשמור מצוותיו ולהחזיר חיי היהודיים ולצורך הקדוש הזה באנו לרשותכם. רשימת המאמרים היא בצד שמאל ואחרי הלחיצה בעכבר אפשר לראותם לפי כל סוג יותר מפורט במרכז המסך ששם מאחרי הלחיצה יופיע המאמר. כמו כן יתקיים כאן דיון בנושאים כולל שאלות על הנושא במאמרים או שאלות הבנה בלבד מפורום להתכתבות בין התלמידים ולמעוניינים שומרי מצוותיו יש תוכנית לימודים עם שאלות והמצליחים יקבלו תעודה על כל הנושא. אתר הזה קיים בזכות קבוצת אנשים שעוזרת לתקן טעיות כתיב ומוסיפה בהבנה ורמה של המאמרים ונותנת למאמרים עיצוב דואגים ותורמים את האתר עצמו וכן יברכו הם וכל התלמידים. יהי רצון מלפני ה' שנזכה ללמוד לשמור לעשות ולקיים:


וה´ הוא ההלך לפניך všechna práva jsou strážena zákony Tóry i mezinárodními zákony
TOP.ER.CZ optimalizace PageRank.cz לעילוי נשמת משה בן ישראל סייפערט
Copyright rabi Jicchak Seifert