בס"ד

Šulchon oruch
Ourach chajim
Zákony svátku chanuka /zasvěcení/
Kapitola 676
Pořádek požehnání a zapalování. A v ní 5 paragrafů.

1.) Ten, kdo zapaluje první noci, žehná tři požehnání "zapálit svíčky chanuky" a "jenž udělal zázraky" a "jenž nechal se nás dožít" a pakliže nepožehnal nad onou dobou první noci, tak žehná druhé noci, nebo když si vzpomene.

2.) Od první noci a dále žehná dvě požehnání "zapálit" a "jenž udělal zázraky".

Haga: a požehná všechna požehnání před tím, než začne zapalovat (Maharil).

3.) Ten, kdo nezapálil a zdá se, že oné noci ani nezapálí, ani pro něj nezapalují v jeho domě, když uvidí chanukovou svíčku, žehná "jenž udělal zázraky" a první noci žehná též "jenž nechal se nás dožít" a jestli poté druhé nebo třetí noci přichází zapálit, tak nežehná znovu "jenž nechal se nás dožít.

4.) Poté co zapálil, říká "tyto svíčky my zapalujeme za vysvobození a za zázraky a za divy atd.".

5.) Začne rozsvěcovat první noci svíčku, která je nejvíc napravo a druhé noci, když doplní jednu svíčku danou vedle ní, tak začne a požehná nad tímto dodatkem, jenž je nejvíc nalevo, aby se vrátil napravo a taktéž třetí noci, kdy přidá ještě jednu poblíž oněm dvěma prvním svíčkám, začne tou dodatečnou a jí začne požehnání, a poté se obrátí na pravou stranu a tak o všech nocích a tak stále žehná nad dodatkem, což poukazuje na zázrak, protože přibýváním dnů se zvětšoval zázrak.

שולחן ערוך
אורח חיים
הלכות חנוכה
סימן תרע"ו
סדר הברכות וההדלקה. ובו ה' סעיפים:

[א'] המדליק בליל ראשון מברך שלש ברכות להדליק נר חנוכה ושעשה נסים ושהחיינו ואם לא בירך זמן בליל ראשון מברך בליל שני או כשיזכור:

[ב'] מליל ראשון ואילך מברך שתים להדליק ושעשה נסים.

הגה ויברך כל הברכות קודם שיתחיל להדליק (מהרי"ל):

[ג'] מי שלא הדליק ואינו עתיד להדליק באותו הלילה וגם א אין מדליקין עליו בתוך ביתו כשרואה נר חנוכה מברך שעשה נסים ובליל ראשון מברך גם שהחיינו ואם אחרי כן בליל שני או שלישי בא להדליק אינו חוזר ומברך שהחיינו:

[ד'] אחר שהדליק אומר הנרות הללו אנו מדליקין על התשועות ועל הניסים ועל הנפלאות וכו':

[ה'] יתחיל להדליק בליל ראשון בנר היותר ימיני ובליל שני כשיוסיף נר אחד סמוך לו יתחיל ויברך על הנוסף שהוא יותר שמאלי כדי להפנות לימין וכן בליל שלישי כשיוסיף עוד אחר סמוך לשני נרות הראשונות יתחיל בנוסף ובו יתחיל הברכה ואחרי כן יפנה לצד ימין וכן בכל לילה נמצא שתמיד מברך על הנוסף שהוא מורה על הנס שהרי בתוספת הימים ניתוסף הנס:

všechna práva jsou strážena zákony Tóry i mezinárodními zákony
לעילוי נשמת משה בן ישראל סייפערט