בס"ד

Šulchon oruch
Ourach chajim
Zákony svátku chanuka /zasvěcení/
Kapitola 680
Že se nemají položit svíčky poblíž vchodu v předvečer šábesu. A v ní 2 paragrafy.

1.) V předvečer šábesu je potřeba dát nějakou věc ven, mezi svíčky a vchod, kvůli větru, aby nezhasil svíčky, když otvírá dveře.

2.) V předvečer šábesu je zakázáno upevnit svíčky k samotným dveřím za dveře, a někdo to povoluje (a je o tom pojednáno výše, kapitola 277 paragraf 1).

שולחן ערוך
אורח חיים
הלכות חנוכה
סימן תר"פ
שלא להניח הנרות סמוך לפתח בליל שבת. ובו ב' סעיפים:

[א'] בליל שבת צריך ליתן שום דבר לחוץ בין הנרות לפתח בשביל הרוח שלא יכבה הנרות כשפותח את הדלת:

[ב'] בערב שבת אסור לקבוע הנרות בדלת עצמה אחורי הדלת ויש מי שמתיר (ועיין לעיל סימן רע"ו סעיף א'):

všechna práva jsou strážena zákony Tóry i mezinárodními zákony
לעילוי נשמת משה בן ישראל סייפערט