Hlaviиka levб  
לעילוי נשמת משה בן ישראל סייפערט
Copyright rabi Jicchak Seifert
CZBG
verze pro tisk diskuse download
Mogen Ovaus
בס"ד

Параша Бо

Б-г съобщил на Моше, че поради упорството на фараона синовете на Исраел и света ще познаят чрез многобройните чудеса съществуването на един единствен Б-г. На девет места в Тората се среща изразът "и Аз ще му закоравя сърцето... и той няма да пусне народа". Тази фраза не означава, че Всевишният умишлено ще застави фараона да греши. Невъзможно е Б-г да принуди някой да греши и после да го накаже за това. Това противоречи на принципите на Тората, в съответствие с които човек винаги има право на избор. На десет други места пише, че самият фараон си е закоравил сърцето. Той пръв отказва да изпълни заповедта на Ашем (Б-г) да пусне народа, в следствие на което вероятността да изпълни следващата заповед намалявала. Всеки следващ отказ да послуша Б-г все повече и повече лишава фараона от способността да разбере колко пагубно за самия него и страната като цяло е поведението му. Това може да се обясни със самото устройство на човешката психика: За човек, който постоянно отказва да се вслуша в гласа на съвестта си, този глас всеки път става все по-слаб и неубедителен. Така в сърцето на човек полека-лека се наслагват недобри наслоения. Както не може да останем неутрални към собствената си съвест, така също не може и към заповеди от Всевишния. Така сме устроени, че когато не пожелаем да се подчиним на определена заповед или норма , се стараем да си намерим обяснение и да се оправдаем. Най-лесният начин за това е да обявим този, който издава заповедта, като неавторитетен източник или изобщо несъществуващ (р. Херц). За съжаление често така умело оправдаваме сами себе си, че дори не ни хрумва да потърсим грешка в мислите, думите и делата си. Затова цар Шломо (Соломон) казва: "Всички пътища на човек са чисти в очите му, но Б-г претегля сърцата." Колкото повече учим Тора и се запознаваме със заповедите и мирогледа на юдаизма, толкова по-ясно ще ни става как Б-г претегля сърцата ни, какви са неговите критерии. Ако не учим Тора, всички пътища ще ни се струват прави пред нас.

Моше и Аарон предупредили фараона за наказанието със скакалците и описали колко сурово ще бъде то. Фараонът се съгласил да пусне само мъжете, но Моше настоявал от Египет да излезе целият народ. По време на наказанието фараонът помолил Моше и Аарон да махнат скакалците и признал, че е сгрешил. Б-г прекратил тази напаст, но фараонът продължил да упорства и не пускал Исраел в пустинята. Последвал гъст мрак над цялата египетска земя с изключение на еврейските домове. Изобщо всички наказания идвали от различни източници - от водата, от земята, от небето, за да покажат на всички, че Б-г е Всемогъщ Цар на небето и земята. Фараонът в страх повикал Моше и му разрешил да изведе всички евреи от Египет, но при условие, че оставят добитъка си. Моше отново не бил съгласен на отстъпки и предупредил фараона, че Б-г има намерение да прати на египтяните още едно наказание - смърт на всички първородни. Египтяните заслужили първенците им да бъдат убити като наказание за опита им да унищожат синовете на Исраел, които се наричат "първородни на Б-г" (Шмот 4:2). Фараонът ожесточил сърцето си и заплашил Моше, че ако още веднъж го види, ще заповяда да го убият.

Б-г дал на Моше заповедта за календара; установил, че месец Нисан ще бъде първи месец на годината; дал заповед всички евреи на десето число на този месец да си вземат всеки по едно агне и да го държат при себе си до четиринадесетия ден на месец Нисан. След това агнето трябвало да се принесе в жертва, наречена "Песах", а с кръвта им да се намажат праговете на вратите, жертвата да се изпече и така да се яде. Кръвта по праговете на вратите била като знак за Б-г, за да може, когато Той поразява първенците на Египет, да "прескочи" (Песах) техните домове. Този ден остава за вечен спомен за поколенията като Песах - деня на изхода ни от Египет, една от особеностите на празника се явява забраната никой да не яде квасно. Моше предал повеленията на Б-г на народа и всичко било изпълнено. Въпросът е защо Б-г решил да даде една част от заповедите точно сега. Защо не изчакал до даването на Тората на планината Синай и там заедно с всички останали заповеди да даде и тези? Както споменахме в парашата Ваера, една от причините е Исраел да се сдобие със заслуги пред Б-г. Затова сега Б-г им дал тези заповеди, защото за Него е важно "послушанието на сърцето" повече от всяко друго нещо. Изпълнявайки заповед, дадена от Б-г, ние демонстрираме доверието си към Него, вярата си, че това, което Той заповядва, е най-правилно и добро за нас. В очите на Б-г това вече е заслуга, достойна за чудеса, достойна за спасение от робство, достойна по-късно за това да даде на нас своята Тора.

И в наши дни може да извадим поука от случилото се: Нашите бащи и майки били в опасност - угнетени роби в чужда земя и се нуждаели от помощ. Изпълнили заповедта за Песах и другите, които Б-г им дал, и Той им помогнал. От нещастни роби се превърнали в свободни и щастливи хора. И днес заповедите стоят пред нас. И днес ние имаме нужда от помощ. Можем да протегнем ръка към Б-г и Той дори миг няма да се забави и ще ни помогне.

vљechna prбva jsou strбћena zбkony Tуry i mezinбrodnнmi zбkony
לעילוי נשמת משה בן ישראל סייפערט
verze pro tisk diskuse download