Hlaviиka levб  
לעילוי נשמת משה בן ישראל סייפערט
Copyright rabi Jicchak Seifert
CZBG
verze pro tisk diskuse download
Mogen Ovaus
בס"ד

Параша Бешалах

Фараонът накрая пуснал синовете на Исраел от Египет. Сам Б-г водел евреите с облак денем и огнен стълб нощем. Той не ги повел по краткия път към бъдещата земя Исраел, а избрал заобиколния път през пустинята, за да избегне стълкновение с пилиштимите. Интересно е защо Б-г извел Исраел по заобиколния път. Евен а-Езра учи, че Б-г добре познава Исраел и техните проблеми. Това поколение било израсло в робство и виждаме (по-долу) как 600 000 мъже, на прага на свободата, се боят от... 600-те мъже на фараона. Това е вътрешна бариера във всеки един от тях - те не могат да се възпротивят срещу господаря си. Затова Б-г решава да води Исраел по обиколния път към земята Кенаан. През тези 40 години измира цялото това поколение с "робска" психика, ражда се ново, смело поколение, което се храни в пустинята с манна от Б-г, пътят им се осветява от Неговия огнен стълб нощем и облак на славата денем. Поколение - силно във вярата във всемогъществото на Б-г, възпитано не в робска атмосфера. Пристигайки в земята на кенаанците, те са готови да се изправят срещу всеки, който им пречи да вземат дела, който Хазяинът на небето и земята им е дал. Фараонът обаче бързо съжалил за загубата на толкова много роби в лицето на евреите и с всички сили заедно с войската си се хвърлил да ги преследва. Синовете на Исраел силно се уплашили, виждайки приближаващите се египтяни, но Б-г не ги оставил. Моше вдигнал жезъла си и морето се отворило и евреите преминали през него като по суша. Фараонът заповядал на армията си да преследва синовете на Исраел, но водите на морето се върнали и потопили всички египтяни. Пирке раби Елиезер разказва, че фараонът е истински пример за великата сила на разкаянието. Когато той потъвал заедно с останалите в морето, признал истината за силата на Ашем (Б-г), която преди отричал. Затова Всевишният го спасил и фараонът избягал в Ниневия, където станал цар. Това бил същият цар, за който се говори в книгата на пророк Йона.

Моше и неговата сестра Мириям запели заедно с всички песен на благодарност към Б-г. Във всяко поколение има хора, които не вярват в Б-г и това, че в Неговите ръце е всяко нещо на небето и земята. Всемогъщият лесно може да опровергае мнението им, като направи чудеса, доказващи съществуването и силата Му. Но трябва ли Той да прави постоянно свръхестествени явления, за да докаже на някой съществуването Си? Б-г решил да направи това веднъж завинаги, пращайки на египтяните наказания и спасявайки предците ни. Затова изходът от Египет има за нас толкова голямо значение и толкова много заповеди са свързани с него. Всички те оживяват в паметта ни чудесата, извършени от Б-г, и укрепват вярата ни в Него.

След три дни път източникът с вода в Мара се оказал горчив и народът започнал да роптае. Тогава Моше направил водата прясна и народът се успокоил. Там евреите получили няколко заповеди. След това народът недоволствал поради липса на храна, Б-г пратил манна - чудотворна храна, която падала от небето всеки ден освен на Шабат. В петък (на шестия ден) падало двойно количество, което стигало и за Шабат. Част от манната се съхранила като свидетелство за бъдещите поколения. Народът отново недоволствал поради липса на вода и Моше с помощта на жезъла си накарал да потече вода от скалата.

Междувременно Исраел бил нападнат от племето на Амалек. Моше заръчал на Йошуа да ръководи сражението, докато той горещо се молел на Б-г, Който в крайна сметка дарил победата на евреите.

vљechna prбva jsou strбћena zбkony Tуry i mezinбrodnнmi zбkony
לעילוי נשמת משה בן ישראל סייפערט
verze pro tisk diskuse download