Hlaviиka levб  
לעילוי נשמת משה בן ישראל סייפערט
Copyright rabi Jicchak Seifert
CZBG
verze pro tisk diskuse download
Mogen Ovaus
בס"ד

Параша “Ноах”

Всички десет поколения от първия човек Адам до Ноах гневели Б-г, но Той проявил търпение и само в десетото поколение ги наказал с потоп. По време на Адам Божественото присъствие (Шехина), което обитавало по рано в света, се отделило заради греха на първия човек. По време на Енош, внука на Адам, човечеството започнало да се кланя на същества освен Б-г, обявявайки, че слънцето, луната и съзвездията заслужават уважение, защото изпълняват волята на Ашем (Б-г). Такъв е произходът на идолопоклонничеството. И така от поколение на поколение човечеството все повече се отдалечавало от Него. Интересно е защо именно поколението на Ноах заслужило пълно унищожение? За Б-г те казвали: Да бъде далече от нас, не искаме да знаем Неговите пътища. Кой е Всемогъщият, че да му служим? Защо да му се молим? Хората станали убийци, тяхната развратност била сходна с тази на хората в нечестивия Содом. И въпреки това Ашем пак би проявявал търпение и сдържаност, ако не било още едно тяхно престъпление - грабежа. Когато обвинението за кражбите стигнало до Него, Той казал: “Краят на всяка плът е пред мен”. Грабежите и кражбите били поголовни. Защо именно този грях, а не идолопоклонничеството, кръвопролитието или безнравствеността се оказал решаващ? Отговорът се заключава в това, че кражбите и безредието в това отношение подриват основите на всяка цивилизация. Ако в света цари безредие, смисълът за съществуването му изчезва. В тази Параша ние четем също за хората, построили вавилонската кула с цел да воюват с Б-г. Последвало само разбъркване на езиците. Допреди това всички говорили на светия език (лашон акодеш) - езика на Тората, а след това в света се появили основно 70 езика. Въпросът е: защо първите заслужили смърт (по време на потопа), а сега, когато хората искали да воюват с Б-г - само разбъркване на езиците? Мъдреците отговарят: първите правили реално зло един на друг и така разрушили идеята, заради която Б-г създал света, докато вторите искали да направят нещо невъзможно - да воюват с Б-г. При първите светът директно се разпада, а за поколението на вавилонската кула има надежда, че ще прогледнат и светът ще оправдае съществуването си.

Оттук също може да се види колко важни са взаимоотношенията между хората и че съдът за тях е по-тежък и сложен, отколкото дори за нещата между нас, хората, и Б-г.

Ние вярваме, че Б-г е безкраен, няма нищо извън него. Нашият свят е вътре в Него - как, ако не сме честни един към друг, не се обичаме и не си помагаме, ще бъдем чисти пред Него, Безкрайния и свят, Създател и Управител на всичко. Мъдреците заключават: “Благоприличието, честността предхождат учението на Тората”, т.е. не може някой да преуспее в учението на Тората, ако първо не е безупречен към хората.

vљechna prбva jsou strбћena zбkony Tуry i mezinбrodnнmi zбkony
לעילוי נשמת משה בן ישראל סייפערט
verze pro tisk diskuse download