Hlaviиka levб  
לעילוי נשמת משה בן ישראל סייפערט
Copyright rabi Jicchak Seifert
CZBG
verze pro tisk diskuse download
Mogen Ovaus
בס"ד

Параша Тазрия

Ще разгледаме накратко три теми от парашата.

Първо какво е това цараат (проказа), за която се говори в Тората.

Ще цитираме съкратено в свободен превод раздела от Мишне Тора на Рамбам, посветен на законите за цараат: "Цараат - това е общо название за цял род неприличащи си едно с друго явления. Тората нарича цараат побеляването на кожата на човек; окапването на част от косата или брадата му; също и изменението цвета на дрехите или стените на дома. Тези аномални образувания по дрехите на човек или дома му с общото название цараат не били естествени явления. Това било знамение и чудо, което се случвало сред евреите, за да ги пази от злословия.

Ако някой разпространявал клевета, то отначало се появявали аномалии по стените на дома му. Ако той се поправял, то домът му се очиствал от скверността на цараат, но ако той продължавал да злослови и след като стените на дома му, дори покрити (с цараат), то цараат поразявала и ложето на човека. Ако сега той се поправял, то вещите се очиствали, но ако продължавал дотам, че вещите му трябвало да се изгорят, то цараат поразявала и носените от него дрехи. Ако и тогава не се поправял, се поразявала и кожата му, такъв човек ставал прокажен и се изолирал от хората, за да не се занимава в бъдеще с престъпни речи, т.е. насмешки и клевета. И за това предупреждава Всевишният в Тората: "Пази се от язвата проказа."; "Помни какво стори Г-д твоя Б-г на Мириям." С това Той ни казва: Замисли се какво стана с пророчицата Мириям, която била поразена от проказа за недопустими думи за своя брат. При това тя била по-голяма от Моше на възраст, тя го възпитавала на своите колене и подложила живота си на опасност, за да го спаси, когато бил хвърлен в реката. При това тя не казала за него лошо, а само приравнила Моше по достойнство с другите пророци, като Моше също не се обидил от нейните думи, защото е казано: "А този мъж Моше беше най-скромният от всички хора, които са на земята." Въпреки всичко това Мириям била на часа наказана с проказа. Какво да кажем за злите и глупави хора, които обичат да разказват сплетни. Така обикновено става в събранието на насмешниците. Отначало те надълго и нашироко говорят за всякакви пусти и нищожни неща, а от това преминават към хулене на праведниците, след това съдят пророците и се присмиват на техните думи, а след това говорят за Б-г, докато не отрекат Основата. А причината за това пусто лутане е стоенето в общество на неуки и безделниченето с пияници. Съвсем по друг начин преминава беседата на достойните евреи, в които се чуват предимно думи на Тората и мъдрост."


След като роди, жената в продължение на 33 дни (ако роди момче) и 66 дни (ако роди момиче) се счита според Тората за нечиста. Тези дни започват да се броят след спиране на кръвотечението й. След като мине това време, жената се явявала в Храма, принасяла жертва (за непреднамерен грях) и се потапяла в микве. Въпросът е какъв е в случая непреднамереният й грях. Отговарят мъдреците, че обикновено всяка жена в момента, когато ражда, страда ужасно и си обещава, че никога повече няма да ражда деца, но след това, разбира се, забравя за това. Знаем обаче, че за всяко обещание, което човек даде, но не изпълни, има вина и трябва да принесе жертва за непреднамерения си грях .


Брит мила - ще цитираме няколко изречения. Първият човек, на който Б-г заповядал да се обреже, е Авраам авину (нашият баща).

Тората в Шмот казва, че е забранено някой да принесе приношение за Песах, ако не е обрязан. Йешуа бин-Нун обрязал Исраел преди влизането им в кенаанската земя. Талмуда казва, че евреин, който няма Брит мила - няма дял в бъдещия свят. Раби Елиезер казва, че който осквернява празниците, няма Брит мила, изкривява смисъла на думите на Тората, засрамва приятеля си пред хора - няма дял в бъдещия свят. Ако осмият ден от раждането на момченце е в Шабат, правим Брит мила, въпреки че е Шабат, се казва в Талмуда. Според мъдреците по-голяма е заповедта за Брит мила и можем да пренебрегнем дори Шабат заради нея.

Ако има желаещи от общността да направят на себе си или на децата си Брит мила, нека се обърнат към нас, в синагогата в София, и всичко ще бъде осигурено безплатно с нужния професионализъм. Не боли, честно!

vљechna prбva jsou strбћena zбkony Tуry i mezinбrodnнmi zбkony
לעילוי נשמת משה בן ישראל סייפערט
verze pro tisk diskuse download