Hlaviиka levб  
לעילוי נשמת משה בן ישראל סייפערט
Copyright rabi Jicchak Seifert
CZBG
verze pro tisk diskuse download
Mogen Ovaus
בס"ד

Параша Насо

Ще разгледаме две от темите на парашата.

1. Законите за жена, пробудила ревност у мъжа си.

Тората нарича сключването на брак "кидушин" (взаимно посвещение на мъжа и жената). Думата кидушин може да се преведе и като "освещение" при даване на святост. Съюзът между мъжа и жената се счита за свещен и неговото разрушаване (въпреки че законът дава такава възможност) е нежелателен. Но този съюз може да се съхрани, само ако се е запазила взаимната любов и уважение. В дадения текст от Тората става въпрос за жена, която е влязла в безлюдно помещение с чужд мъж, след което съпругът й я предупреждава да не го прави повече, защото въпреки уважението си към нея това поражда в него подозрения. Но дори и след предупреждението, ако жената повтори това и отново се уедини с чужд мъж, Тората осъжда поведението на такава съпруга, но дава възможност на всеки от съпрузите да провери искреността на собствените си чувства и да се убеди в любовта и невинността на близкия човек. Жената трябвало да се закълне, че въпреки подозрителното й поведение тя никога не е изневерявала на мъжа си, след което тя преминавала през изпитание, за да се провери верността на думите й. Жената се водела в Храма (дори против желанието й), където пред Божието Присъствие всяка лъжа отстъпвала. Тук коенът й давал да изпие вода с разтворени в нея откъси в Тората и малко пръст от земята на Храма. Ако жената била невинна, от Небесата й пращали благословение и тя раждала син като компенсация за срамната процедура. Но ако била виновна - очаквала я смърт от тежко и бързо развиващо се заболяване, което правело престъплението й очевидно за всички. Разбира се, тук става въпрос за ситуация, в която мъжът се съмнява в жена си - но дори и да има само един свидетел на изневярата й, то той е задължен да се разведе веднага, като жената губи правото си на издръжка, уговорено в ктубата (брачния договор).

В периода на разпространението на елинизма прилагането на този закон било забранено от мъдреците, тъй като тази проверка на верността на жената действала само ако самият мъж притежавал безупречно поведение в интимните отношения. Елинизмът дотам повлиял на живота на евреите, че в много кръгове от обществото изневярата от страна на мъжа не се считала за грях. Получило се, че част от посочените по-горе кръгове (без да разбират същността на закона) се надсмивали на проверката с водата, тъй като тя не давала резултати поради неверността на самите мъже. Като следствие от всичко това мъдреците забранили изпълняването на тази заповед по онова време.

2. Закони за назира

Назир е човек, който доброволно прави обрек за определен период от време (от 30 дни до цял живот), в който той се отстранява от съприкосновение с всякакви източници на ритуална нечистота. Затова той не може да ходи на гробища, да се докосва до мъртвец (изобщо да бъде в едно помещение с такъв) - дори за най-близките си родственици - майка, баща и деца. Освен това Тората му забранява да се подстригва и бръсне, да пие вино и други опияняващи питиета, както и да яде грозде и всичко, което излиза от него. Такъв обет давали както мъже, така и жени. Причината тези хора да си "усложняват" живота и да поемат върху себе си тези допълнителни ограничения били различни - израз на благодарност към Твореца, за излекуване от болест или спасяване от голяма опасност, раждането на дете, както и много други. Мъдреците дават друга причина за приемането на тези ограничения от страна на назира. Те обясняват, че понякога човек не е достатъчно силен да се пребори с даден свой недостатък или влечение. С помощта на едно такова отделяне от забавленията с вино и грижата за външния вид (неща, които често карат човек да бъде лекомислен и суетен) човек би могъл да си помогне и да се засили в службата си към Б-г.

След приключването на времето на обета той трябва да принесе жертва за непреднамерен грях (корбан хатат) в Храма. Мъдреците питат защо е нужна тази жертва - та той е увеличил старанията си в службата към Б-г, къде тук е грехът му (макар и непреднамерен)? В Талмуда се обяснява, че поначало не е необходимо да се прави повече от това, което Тората заповядва и така Тората го наказва, затова че не е пил вино. Хората трябва да живеят нормален живот, без да се ограничават от неща, позволени от Тората. Рамбам учи в своите трудове, че най-добрият път е средният. Разбира се, не бива, щом Тората позволява да се пие вино, някой да стане пияница. Подобни хора мъдреците наричат "мерзавци, които си мислят, че това става с позволението на Тората". В Талмуда се казва, че истинската радост - това е радостта от изпълнението на заповедите. Лекомислието и подигравките, които от мнозина се смятат за забавление, строго се порицават от Тората. Но да пиеш вино на Шабат и празниците - това е част от самата радост на празника, защото виното весели сърцето на човека. Човек сам трябва да намери своя път, в който той ще бъде в хармония с Божествения закон. Тората предвижда, че ще има и хора, на които ще е нужна подобна отделеност, затова ни дава тази заповед за назира.

Рамбан дава друго обяснение за нуждата от жертвоприношение след периода на назарейство: "През цялото време, докато той бил назир, бил отстранен от суетите на този свят и се посвещавал изключително на службата си към Всевишния. Той би могъл да остане назир за цял живот, но решил да се върне към обикновения живот и отново да се отдаде във властта на светските страсти. Затова той е длъжен да принесе жертва на Б-г.”

vљechna prбva jsou strбћena zбkony Tуry i mezinбrodnнmi zбkony
לעילוי נשמת משה בן ישראל סייפערט
verze pro tisk diskuse download