Hlaviиka levб  
לעילוי נשמת משה בן ישראל סייפערט
Copyright rabi Jicchak Seifert
CZBG
verze pro tisk diskuse download
Mogen Ovaus
בס"ד

“Ваера”

Тази Параша също продължава да говори за Авраам и неговия живот. Ако задълбочено погледнем историята на Авраам, ще видим, че има две неща, които са като емблеми в живота му. Първото е каненето на гости в дома му. Например нашата Пераша говори за момента след Брит милата на Авраам, когато много го боляло. Навън било много топло, но Авраам седнал сам пред своя шатър, а не изпратил някой свой слуга, и чакал да не би да мине някой гост. Когато Б-г видял как страда Авраам, Той му пратил три ангела в образ на хора. Дори и болен, той пак лично обслужвал гостите и приготвил за тях голяма трапеза, мислейки, че те са хора. Авраам помолил тримата гости да изчакат да им донесе “малко хляб”, а след това приготвил богата трапеза. Оттук виждаме, че праведникът говори малко, а върши много - както е казано в Мишната, Пирке Авот: “Говори малко, върши много!” Мъдреците ни учат, че неговият шатър имал четири врати и всяка от тях била отворена, за да бъде лесно да се влиза в дома му. Какво можем да добавим още, щом дори и в България се използва изразът “Авраамов дом”.

Второто е, че Авраам през целия си живот скитал от едно място на друго. Защо? Авраам е първият човек, разбрал сам за съществуването на Б-г. Авраам обичал целия свят, основно качество за него е милосърдието. Затова е искал да разпространява истината в света, който по това време бил потопен в идолопоклоннически лъжи. И от обич към всички обикалял света и помагал на хората.

Ние сме синове на Авраам и трябва да се поучим от неговия живот и носейки неговата Истина, да разпространяваме истинското знание в света. Той е бил сам в един примитивен и суеверен свят и е успял да се опълчи и да го промени.

Дано Б-г ни помогне да успеем в това!

vљechna prбva jsou strбћena zбkony Tуry i mezinбrodnнmi zбkony
לעילוי נשמת משה בן ישראל סייפערט
verze pro tisk diskuse download