Hlaviиka levб  
לעילוי נשמת משה בן ישראל סייפערט
Copyright rabi Jicchak Seifert
CZBG
verze pro tisk diskuse download
Mogen Ovaus
בס"ד

Параша Ваетханан

В тази параша се намира първата част от молитвата Шма Исраел. Както вече казахме да четем Шма Исраел е заповед от Тората - сутрин и вечер. Моше предупредил, че никой няма право да прибавя или отнема от заповедите на Тората, че всеки трябва да върши волята на Б-г и да не се отклонява ни на дясно, ни на ляво. Забраната да не прибавяме или отнемаме от заповедите ще обясним със следния пример: Ако оприличим заповедите с лекарство, а Б-г на лекар, който ни е предписал определена рецепта, логично и разумно е да пием лекарства само по предписанието на лекаря. Никой нормален човек не би се решил да вземе вместо 3 хапчета 5 и подобни, защото знае, че това може да му навреди. Същото е и със заповедите на Тората - те трябва да се изпълняват съвършено точно без да добавяме или отнемаме от тях, тогава те носят изцеление на душата.

Една от важните заповеди, споменати от Моше в тази параша е забраната за смесените бракове, като ни обяснява и причината. Той казва, че ако синът ти се ожени за нееврейка, то може би твоят внук ще остави традицията ти, вярата ти и лека полека ще започне да живее като всички останали. Законът е следният: Ако мъж се ожени за нееврейка, децата, които те ще имат по закона на Тората не считат за евреи. Ако жена се ожени за неевреин и имат деца, то те по закона се явяват евреи. Защо такава разлика? Защо точно майката се счита за свързващото звено, гарантиращо еврейството на децата. Една от причините е, че майката основно възпитава детето, тя има най-голямо влияние върху бъдещето на всеки човек. Бащата е почти винаги зает и не е достатъчен гарант по отношение на влиянието, което би могъл да окаже върху децата. Затова всяко семейство трябва да възпита своите синове и дъщери да се пазят от прекалена близост с неевреи особено в Диаспората, където се налага да живеем, да учим и т.н. заедно с неевреи. И всеки трябва да бъде достатъчно силен да възпита подобна въздържаност у децата си, като с това той запазва самоличността си. Не че ние сме против неевреите, просто всеки трябва да продължава по пътя си и ако ние днес не спазваме тази заповед лека полека народът ни ще изчезне (а и с това всичко, което той олицетворява). Това не е проява на расизъм тъй като всеки, който иска би могъл да стане евреин. Въпросът е, че всичко трябва да стане по реда, който Б-г е установил,a не каквото някой си реши.

В парашата се казва "И постъпвайте справедливо и добре в очите на Б-г..." Тази заповед като че не ни казва нищо конкретно, но Рамбан обяснява: "Нашите мъдреци обясняват, че това е призив да не се съди дадено дело с абсолютната строгост на закона. В началото Б-г заповядал на евреите да съблюдават "уставите и законите, които Той ви заповядва", а сега Той добавя към това, че е нужно да се постъпва по сърдечна доброта и справедливост дори относно въпроси, некасаещи заповеди, защото Той обича доброта и справедливост. Това е много важен принцип. Заповедите не могат да обхванат всички подробности на човешкото поведение, всички тънкости във взаимоотношенията между хората, всички детайли на деловия, обществен и политически живот, но след като много от тези закони са вече упоменати като например: "Не ходи да сплетничиш в народа си", "Не отмъщавай и не таи злоба към синовете на народа си", "Не бъди равнодушен към кръвта на ближния си", "Не злослови глухия и пред слепия не слагай препятствие", "Пред белокосия ставай и уважавай стареца (мъдреца)" и много други, Тората отново ни говори да постъпваме справедливо и с добро сърце във всичко, да сме способни да отстъпваме и да не съдим с цялата строгост на закона."

"Казал раби Йоханан: Нямаше да бъде разрушен Храма в Йерушалаим ако не беше фактът, че евреите живели точно по закона, не отстъпвали един другиму, за да не се стига до решения, изявяващи цялата строгост на закона."

Припомняме, че има и друга заповед, касаеща по-общото ни отношение към живота и закона на Тората - "Свети бъдете, защото Аз, Г-спод, вашият Б-г, съм Свят". Там ставаше въпрос, че във всяко нещо трябва да се стремим да намерим и разберем намерението на Тората относно една или друга заповед и да се осветим дори в позволените ни от закона неща. Ако виждаме, че нещо може да ни навреди, дори то да е позволени - да се осветим и да не го сторим, защото от това ще последва недобро. "И постъпвайте справедливо и добре..." и "Свети бъдете..." са два от стълбовете на Тората - добронамереността, склонността да смекчаваме цялата строгост на закона (когато, разбира се, е възможно) и желанието да се осветим и отделим от всичко вредно за нас, дори и незабранено от Тората. Всеки от нас, който иска да изпълнява Тората в мъдрост и дълбочина, наистина добре трябва да овладее тези две важни изисквания на Б-г.

vљechna prбva jsou strбћena zбkony Tуry i mezinбrodnнmi zбkony
לעילוי נשמת משה בן ישראל סייפערט
verze pro tisk diskuse download