Hlaviиka levб  
לעילוי נשמת משה בן ישראל סייפערט
Copyright rabi Jicchak Seifert
CZBG
verze pro tisk diskuse download
Mogen Ovaus
בס"ד

Параша Ки теце

"Когато излезеш на война против враговете ти и ги отдаде Б-г, Всесилният твой в ръцете ти и ги вземеш в плен и видиш сред пленените красива жена и я пожелаеш и я поискаш да я вземеш за жена..." Тълкува Ор а-Хаим: Когато излезеш на война със злото си начало, тогава Б-г ще ти даде да видиш красотата на душата, която ти е вдъхнал (красивата жена), защото вече ще владееш над инстинктите си и ще ги направляваш към добро. Разказват следната история: Някакви воини се връщали от битка след победа. Срещнал ги мъдрец и след като разбрал това, им казал: "Гответе се за голямата война." Докато войниците седели в недоумение, мъдрецът им обяснил, че истинската и голямата война за всеки човек е войната със собствените му инстинкти. Тя продължава цял живот и трябва да сме винаги нащрек, за да я водим правилно.

В тази параша има много заповеди. Част от тях засягат проблемите на войната и правилата за воденето й. По принцип има два вида война - война, която се явява заповед (милхемет мицва), и война за територии (милхемет решут). Милхемет мицва е война за завоюването и отбраната на земята Исраел. За този вид война всеки е задължен да вземе участие и няма никой освободен от нея. Мъдреците казват, че е задължен дори младоженецът, който в момента е под хупата.Милхемет решут е война за територии и природни ресурси. Нашата параша говори именно за милхемет решут. Преди войната трябва коанимите и мъдреците да пратят по домовете им следните групи хора, с което ги освобождават от участие във войната.

- този, който е започнал някакво дело и не го е довършил;

- този, който се бои поначало от войната;

- някой, който се сгодил, но още не е взел жена си.

Преди да се започне същинската война, трябва да попитаме врага дали не иска да се разбере по мирен начин. За милхемет мицва няма нужда от предупреждения, но в Талмуд Йерушалми се казва: "Йеошуа изпратил в Ерец Исраел три писма преди синовете на Исраел да влязат в нея.” Тези писма съдържали следните предупреждения: "Този, който иска да остави страната, може да го направи. Този, който иска да сключи мир с нас, ще го посрещнем с мир. Този, който се присъединява към воюващите с еврейския народ, ще бъде изтребен."

Парашата завършва със заповедта да изтребим потомството на Амалек. Много народи са воювали и са били врагове на Исраел, но защо единствено Амалек е заслужил такова наказание от страна на Б-г, Който ни е задължил да го избием и изтрием спомена му от лицето на земята. Поначало всяка война има своята причина, но за войната, започната от Амалек в пустинята, когато Исраел излезли от Египет и получили Тората - нямало причина. За хора, желаещи да воюват единствено подтиквани от омраза, - за такива хора няма място под слънцето и една от 613-те заповеди е да избием потомството им.

vљechna prбva jsou strбћena zбkony Tуry i mezinбrodnнmi zбkony
לעילוי נשמת משה בן ישראל סייפערט
verze pro tisk diskuse download