Hlaviиka levб  
לעילוי נשמת משה בן ישראל סייפערט
Copyright rabi Jicchak Seifert
CZBG
verze pro tisk diskuse download
Mogen Ovaus
בס"ד

Параша Ваеце

Яаков, бягайки от своя брат Есав, оставяйки родината и бащиния си дом, странстващ в нощите по пътища, спящ на голата земя и на камъни вместо възглавница - за първи път се удостоява с откровение от Всевишния. Чрез всички тези трудности Б-г иска да покаже на Яаков, че ако иска да получи земята на Исраел, няма да му е лесно. Изобщо мъдреците учат, че 3 неща ще получим чрез изпитания - Исраел, знания в Тората и Аолам аба (бъдещия свят). Откровението на Яаков му се явява през нощта по време на сън. Бенно Яаков пише, че множеството сънища, които са описани в Тората, се разделят на 2 групи - в някои Б-г говори директно с хората, а в други той ни говори посредством сънища, нуждаещи се от разтълкуване. Сънят на Яаков включва както и непосредствено думи на Всевишния, така и образ, призван да изрази нещо по-различно от думите, и този образ се нуждае от разтълкуване. Тълкувания на този сън има много, но нека първо се запознаем със самия сън.

Ето каква картина видял Яаков: ”И ето стълба стои на земята, а краят й достига небесата, и ето ангели Г-сподни се качват и слизат по нея. И ето Б-г стои над тях.” Тази картина занимавала тълкувателите във всички поколения, тук ние ще разгледаме някои от тях. Започваме с Мидраш Танхума: ”Казал раби Шмуел от името на раби Нахман: ”И ето ангели на Всевишния се качват и слизат” - това са ангелите на езическите народи. (Мъдреците разказват, че според Тората има 70 народа в света и всеки един от тях си има ангел пазител. Гибелта на даден народ се предхожда от падането на неговия ангел пазител, който е духовният образ на дадения народ, изразяващ най-характерните му качества.) Светият, благословен да бъде Той, показал на праотеца ни Яаков как ангелът на Вавилон се качва на 70 стъпала и паднал, ангелът на Мидия на 50 и паднал, ангелът на Гърция на 100 и паднал, а ангелът на Едом (Рим) - се качвал все по-нагоре и по-нагоре и не падал. Тогава нашият праотец Яаков се уплашил и казал: “Нима този никога няма да падне?” Отговорил му Всевишният, благословен да е Той, с думите на пророк Ирмияу: ”А ти не се бой, слуга Мой Яаков, не се страхувай Исраел! Дори толкова да се качи, че все едно е стигнал до трона Ми, и оттук ще го изхвърля.” Сънят на Яаков тук е изтълкуван като алегория на световната история: изгрева и залеза на народи и цивилизации до края на поколенията. В този сън се говори не за Яаков човека, а за Яаков народа, излизащ от своята собствена страна, скитайки се в течение на много поколения сред народи и земи, наблюдавайки подема и падението на нации и култури. Стълбата, която вижда Яаков - това е времето, а на върха й стои Всевишният. Той е Хазяинът на историята и обещава, че всеки високомерен и превъзнасящ се ще бъде унижен.

Съвършено друго тълкувание на съня дава Раши. В центъра на вниманието на Раши е нашият праотец Яаков, който излиза от Кенаан (Исраел) в Падам Аран, бягайки от своя брат.

Яаков сънува, че ангели “се качват и слизат” - по този повод Раши отбелязва: “Първо се качват, а после слизат?” - Как така първо се качват, а после слизат? Нали става въпрос за ангели, които са обитатели на висините, редът би трябвало да бъде друг: слизат и се качват. На този въпрос Раши отговаря така:

“Ангелите, съпровождащи го в земята Исраел, не излизат извън нейните граници и затова те се качили на небесата, а се спуснали ангели, които трябвало да го съпровождат след границите на земята Исраел.”

Друго тълкувание дава Рава. Стълбата с качващите се и слизащи ангели, която Яаков сънува, символизират връзката на материалния свят с висшите духовни сфери: всичко, което става на земята, зависи от това, което става на небесата. Така Яаков видял, че ангелите, качващи се по стълбата, носят на небесата вест за случващото се на земята, а други ангели се спускат по нея - за да изпълнят на земята поръчаното им от Всевишния.

vљechna prбva jsou strбћena zбkony Tуry i mezinбrodnнmi zбkony
לעילוי נשמת משה בן ישראל סייפערט
verze pro tisk diskuse download