Hlaviиka levб  
לעילוי נשמת משה בן ישראל סייפערט
Copyright rabi Jicchak Seifert
CZBG
verze pro tisk diskuse download
Mogen Ovaus
בס"ד

Параша Ваишлах

Връщайки се от Харан от дома на Лаван, Яаков праща пред себе си пратеници към своя брат Есав. Посланиците се връщат към Яаков и му носят страшна вест: “Отидохме до брат ти, до Есав, и той също идва да те посрещне и 400 човека заедно с него.” Какво почувствал в този миг Яаков? Отговаря Тората: “И страшно се уплаши Яаков и сърцето му се стесни.”

Бехилта, Бешалах: “Възможно ли е човек, на който Всевишният е дал обещание, да изпитва страх и ужас .Б-г му казва: “Аз съм с тебе и ще те пазя, където и да отидеш, и ще те върна в тази страна - защото Аз няма да те оставя, докато не направя всичко, което съм ти обещал.”. Всъщност причината се крие в това, че Яаков си казал: “Горкият аз! Дали извършеният от мен по-рано грях ще повлияе на развитието на събитията?”

Танхума, Хукат 25: “Това е същото, за което е написано в Мишлей (Притчи на Соломон): “Щастлив е този, който се бои постоянно, а този, който закоравява сърцето си, ще падне в беда.” Така се държали благочестивите хора: въпреки че получавали обещания от Всевишния, не отхвърляли от себе си чувството на страх пред Него. И така е написано за Яаков: и страшно се уплаши Яаков - от какво се е уплашил? Той помислил: може би съм извършил някакъв грях при Лаван и Всевишният ме е изоставил.

Дон Ицхак Абарбанел дава съвсем друго обяснение, че страхът на Яаков бил подобен на страх, който изпитва на практика храбрият воин, излизайки на война. Това не е страх от самия Есав, защото той след това продължава пътя си и по този начин на практика доказал, че действително вярва в своето пророчество и твърдо вярва в предназначението, определено му от Б-г.

Получавайки известието, че Есав лично идва с 400 човека срещу него, той от своя страна започва да се готви за срещата.

Раши: “Той избрал три форми на поведение, защита: изпратил на Есав подаръци, молил се на Всевишния и (се готвил) да воюва с Есав. Откъде се вижда това? Казано е в Тората: “И отправи той подаръци пред себе си” (32:22) - това са подаръците, “Б-г на моя отец Авраам...” (32:10) - това е молитвата, “Другият лагер ще се спаси” (32:9) - това е подготовката за война.

През поколенията коментаторите са се удивлявали на това съчетание - от една страна, човек да използва своя разум и всичките свои сили и възможности, а от друга - абсолютно да се уповава на Всевишния. Мъдреците са извели от текстовете на самата Тора, че истинският начин на поведение на човек е твърдо да се придържа от една страна, за усъвършенстване на своите постъпки пред Всевишния, съзнавайки че единствено от Него зависи всичко, а от друга - винаги да предприема всякакви усилия да се защити от опастност. И тези две неща се сливат в едно цяло, както е казал мъдрият цар Соломон: “Сърцето на мъдреца изчислява пътищата си, а Г-спод направлява стъпките му.” Също е казано (Деварим 2:7): “Защото Г-спод, твоят Б-г, ще те благослови във всички дела на твоите ръце” - т.е. ако човек работи, ще получи благословение, ако не работи - то няма да го получи.

Преди срещата с Есав Яаков скрива своята дъщеря Дина, доколкото се боял,че тя ще се хареса на Есав и той ще я поиска за жена. Но Ашем (Б-г) решил: “Ако ти не искаш да извършиш това добро дело и дадеш Дина за жена на своя обрязан брат, кълна ти се - тя ще бъде взета от необрязан, дори и без брачен обред!” Дина притежавала такова величие на духа, че ако се бе оказала заедно с Есав, то той би могъл да извърши разкаяние и да продължи пътя на баща си Авраам. Яаков с цялото свое семейство преминал през реката Ябок, а след това се върнал, за да провери не е ли забравил някаква своя вещ (били забравени няколко глинени делвички). От това ние правим следващия извод, че праведникът цени своето имущество, защото знае, че всичко, което той има, го придобил с честен труд и с помощта на Б-г. На противоположния бряг на реката Яаков среща “човек”: “И бори се с него някакъв мъж до сутринта, но видя, че не може да му надвие, и се докосна до ставата на бедрото му и изсъхна бедрената става на Яаков, когато той се бори с него”. Ще дадем тълкувание от мидраша Леках тов: “И бори се с него някакъв мъж до сутринта” - докато не изгрее зората за Исраел. Избавлението на Исраел е като изгрева, а изгнанието е подобно на нощта. Народите на света и царството на Едом се борят с Исраел, за да го отклонят от пътищата на Всевишния. “Но видя, че не може да му надвие” - т.е. не може да отстрани Исраел от вярата в единството на Всевишния: “И се докосна до ставата на бедрото му” - това е брит мила - така много царства в историята вземали решения срещу Исраел да спрат да обрязват своите синове “И изсъхна бедрената става на Яаков, когато той се бори се него” - това са тези, опетнили себе си, изменяйки на нашата вяра в епохата на гоненията. Рамбан вижда обратно на това - намек за светите праведници и герои, отдали живота си за освещаване Името на Всевишния. Нашият народ загубил най-скъпите свои синове, но въпреки това ние ще устоим и Тората свидетелства за това, защото е казано: “И премина Яаков благополучно”.

vљechna prбva jsou strбћena zбkony Tуry i mezinбrodnнmi zбkony
לעילוי נשמת משה בן ישראל סייפערט
verze pro tisk diskuse download