בס״ד

3. Pořadí oddílů tfilin ג. סדר פרשיות שבתפלין

ועוד שאלתי על סדר פרשיות שבתפלין וכך היתה שאלתי – אנא המלך הגדול הגבור והנורא חכם הרזים מגלה נסתרות מגיד נעלמות שומר הברית והחסד, הגדל נא חסדך עמנו היום וצוה למלאכיך הקדושים להודיעני את אשר נסתפקנו בסדר פרשיות של תפלין. כי יש מהחכמים האומרים הויות באמצע ואם החליף פסולות, ויש מחכמים האומרים הויות כסדרן ואם החליף פסולות. ועתה מלך מלכים צוה למלאכיך הקדושים להודיעני הלכה כדברי מי, ודברי מי אתה מחבב.

3. A ještě jsem se zeptal na pořádek oddílů, jež jsou ve tfilin uloženy. A taková byla moje otázka: „Prosím, veliký, hrdinný a hrozný králi, znalý tajemství, odhalující skryté věci, oznamující nepostižitelné, strážící smlouvu a milosrdenství, umocni prosím své milosrdenství s námi dnes a přikaž svým svatým andělům, aby mně oznámili to, o čem jsme byli v nejistotě, o pořádku oddílů tfilin, jelikož jsou moudří, kteří říkají, že oddíly, začínající „a bude“ mají být uprostřed, a pakliže to pozměnil, jsou /tfilin/ neplatné. A jsou moudří, kteří říkají, že oddíly, začínající „a bude“ mají být podle svého pořádku tak, jak jsou zapsány v Tóře a pakliže to pozměnil, jsou /tfilin/ neplatné, a nyní, králi králů, přikaž svým svatým andělům, aby mi oznámili, podle koho je zákon a čí slova máš v oblibě.“

והשיבו: אלו ואלו דברי אלהים חיים, וכמחלוקת למטה כך מחלוקת למעלה. הקדוש ברוך הוא אומר הויות באמצע וכל פמליא של מעלה אומרים הויות כסדרן. [ויקרא י׳, ג׳] והוא אשר דיבר ה׳ בקרובי אקדש ועל פני כל העם אכבד, וזה כבודו בהיות פרשת מלכות שמים תחילה:

A odpověděli: Toto i toto jsou slova živého Boha. A jak je spor dole, tak je spor i nahoře. Svatý, buď požehnán on, říká, oddíly začínající „a bude“ uprostřed a celý dvůr, který je nahoře říká, oddíly začínající „a bude“ podle jejich pořádku. (Vajikro 10, 3) „A to je, jak řekl Hospodin, mezi svými blízkými se posvětím a před celým lidem budu uctěn,“ a to je jeho uctění, když je oddíl o království nebeském na začátku.

[בכת״י פאריז סימן א – הקב״ה אומר כפי קורבת הפרשיות כך היא, וכל הפמליא של מעלה אומרים הויות באמצע, והוא אשר דיבר ה׳ בקרובי אקדש וכו׳]:

(V pařížském rukopisu kapitola 1: Svatý, buď požehnán on, říká, je to podle pořadí oddílů a celý dvůr, který je nahoře říká, oddíl začínající „a bude“ uprostřed, a to je, jak řekl Hospodin, mezi svými blízkými se posvětím atd.)


Tento text připravil/přeložil seifert

Napsat komentář

You must be logged in to post a comment.