בס״ד

אבות לבנים
אין פרושים.

לפרש

כדי לפרש צריך להתחבר.