בס״ד

פרקי דרבי אליעזר עם באור מספיק
אין פרושים.

לפרש

כדי לפרש צריך להתחבר.