בס״ד

נודע ביהודה תניינא
אין פרושים.

לפרש

כדי לפרש צריך להתחבר.