בס״ד

אידיש
אין פרושים.

לפרש

כדי לפרש צריך להתחבר.