בס״ד

תשובות הרד״ק להנוצרים

אלו הן התשובות שעשה רד״ק לנוצרים על קצת מזמורים. וגם ההקשים שחבר עליהם.