בס״ד

שער

ספר אמרכל

על הלכות יין נסך
יוצא לאור ראשונה עם תקונים והערות
מאת
יעקב פריימאנן
(אבד״ק העלישויא)
הוצאה מיוחדת מתוך המאסף ״לדוד צבי״ אשר י״ל למלאת שבעים שנה להד״ר דוד צבי האפפמאנן
ברלין
תרע״ד
אין פרושים.

לפרש

כדי לפרש צריך להתחבר.