בס״ד

חושן משפט א׳
אין פרושים.

לפרש

כדי לפרש צריך להתחבר.